โรงพยาบาลนาแก Nakae Hospital

thzh-CNenja

สถานที่ติดต่อ

75 หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

เวลาทำการ
เปิดให้บริการประชาชน

ทุกวัน - ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม

โทร : 042-571205, 042-571235

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฟอร์มติดต่อ